Gebruikersvoorwaarden

Overeenkomst

Wanneer je je inschrijft op Takenschema.nl ga je (de gebruiker hierna) deze overeenkomst aan met Takenschema.nl.

Wijzigingen in deze overeenkomst

Takenschema.nl kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken wijzigen. Wanneer dit gebeurt zal Takenschema.nl dit communiceren naar de gebruiker middels een melding op de website en / of via de mail.

Ontbinding

De gebruiker kan deze overeenkomst ontbinden door zich uit te schrijven van Takenschema.nl. Dit gebeurt automatisch als een gebruiker 6 maanden niet actief is op de website.
Takenschema.nl kan de overeenkomst eenzijdig ontbinden zonder opgaaf van reden.

Garantie bepaling

Het gebruik van Takenschema.nl is geheel op eigen risico er wordt geen enkele garantie gegeven wat betreft de dienst van Takenschema.nl. Er kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend aan de dienstverlening van Takenschema.nl
De gebruiker zal Takenschema.nl nooit verantwoordelijk houden voor eventuele directe of indirecte schade die de gebruiker eventueel heeft geleden door het gebruik van Takenschema.nl